Engelli Kliniği

Dt. Nazife ÖZKAN

Dt. Ogün ÖZTÜRK


Genel Esaslar: Türlerine ve hizmet rollerine uygun tıbbi hizmetlerin, geciktirilmeden, hasta hakları ve çalışan güvenliği, hasta mahremiyeti ve veri gizliliği esaslarına özen gösterilerek hizmet sunulmasıdır.
Hizmet Sunumu; sağlık tesisi yöneticisi tarafından, merkezimizin özelliklerine uygun olarak düzenlenen ve güncel ihtiyaçlara göre revize edilen iş akış şemaları gereğince hizmet yürütülür.
Hizmet sunulan saatler içerisinde, Merkezimize müracaat eden her hastanın kabul edilmesi esastır. Tıbbi hizmetler alanında sunulan hizmetlere ait esaslar idari düzenlemelere göre sunulur.
Tıbbi Hizmetler
Engelli Kliniği: Engelli Kliniğimize gelen  hastalar randevusuz olarak direk hasta kabule müracaat eden öncelik hakkı bulunan yada Merkezimiz WEB sitesinden engelli hasta randevu kısmından randevu alarak gelen yada  diğer kliniklere gelen ancak hekimin uygun görmesi durumunda  engelli kliniğine konsültasyon edilen engelli hastalardır.
Evde Bakım Hizmetleri: Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Web sitesinden,  evde sağlık hizmetlerinden sorumlu  hemşiremiz tarafından  şifre girilerek  Merkezimiz adına gönderilen hasta listesine ulaşılarak hizmet başlatılır.
Genel Anestezi Altındaki Operasyonlar: Engelli Kliniğimize ve Entegre Kliniklerimize müracaat eden MHRS hastaları Hekimleri tarafından muayene edildikten sonra  İleri cerrahi gerektiren durumlarda  Çene Cerrahına sevk edilir.  Çene Cerrahı hastanın tedavisinin genel anestezi altında olup olmayacağına karar verir.  Evde sağlık hizmetlerine müracaat eden hasta için anestezi durumu kendi hekimi tarafından karar verilir. Hastaların genel aneztesi altında gerçekleşecek dolgu, çekim vb. tedavileri engelli kliniği sorumlu hekimleri tarafından, ileri cerrahi gerektiren durumlarda tedavileri Çene Cerrahı tarafından prosedüre uygun olarak yapılmaktadır.
Diller:

Ziyaretçi Sayısı

Toplam: 902211
Yıllık: 20162
Aylık: 7969
Günlük: 200